BookingVila-logo

جستجوی پیشرفته

اجاره ویلا دربستی در کردان

[67 اقامتگاه]

تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24
کد: 4101
جزئیات قیمت
وسط هفته 1,550,000 تومان
آخر هفته 3,100,000 تومان
تعطیلات خاص 4,000,000 تومان
از شبی 0 تومان
کردان

ویلا دو خوابه با استخر آبگرم بوستان 2 در سهیلیه


شهری
2 اتاق
از 8 تا 15 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26تصویر 27تصویر 28تصویر 29تصویر 30تصویر 31تصویر 32تصویر 33تصویر 34تصویر 35تصویر 36
کد: 3551
جزئیات قیمت
وسط هفته 2,350,000 تومان
آخر هفته 3,500,000 تومان
تعطیلات خاص 4,000,000 تومان
از شبی 2,500,000 تومان
کردان

باغ جانان


حومه شهر
2 اتاق
از 6 تا 10 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10
کد: 3699
جزئیات قیمت
وسط هفته 1,200,000 تومان
آخر هفته 2,300,000 تومان
تعطیلات خاص 2,300,000 تومان
از شبی 1,200,000 تومان
کردان

ویلا دوخوابه با استخر روباز


حومه شهر
2 اتاق
از 4 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20
کد: 3779
جزئیات قیمت
وسط هفته 1,100,000 تومان
آخر هفته 1,100,000 تومان
تعطیلات خاص 2,500,000 تومان
از شبی 1,100,000 تومان
کردان

ویلا چهار باغ سهیلیه


شهرک
1 اتاق
از 10 تا 10 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14
کد: 3902
جزئیات قیمت
وسط هفته 2,850,000 تومان
آخر هفته 3,800,000 تومان
تعطیلات خاص 4,200,000 تومان
از شبی 2,850,000 تومان
کردان

ویلا تریپلکس سه خوابه


حومه شهر
3 اتاق
از 5 تا 10 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14
کد: 4034
جزئیات قیمت
وسط هفته 1,000,000 تومان
آخر هفته 2,500,000 تومان
تعطیلات خاص 2,500,000 تومان
از شبی 700,000 تومان
چهارباغ البرز

ویلا دوخوابه با استخر روباز


شهری
2 اتاق
از 4 تا 8 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26تصویر 27تصویر 28تصویر 29تصویر 30تصویر 31تصویر 32تصویر 33تصویر 34
کد: 3990
جزئیات قیمت
وسط هفته 2,300,000 تومان
آخر هفته 3,000,000 تومان
تعطیلات خاص 4,000,000 تومان
از شبی 2,000,000 تومان
کردان

ویلا استخر دار آب گرم و تصویه نوساز


شهرک
2 اتاق
از 2 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18
کد: 4060
جزئیات قیمت
وسط هفته 1,670,000 تومان
آخر هفته 3,890,000 تومان
تعطیلات خاص 4,450,000 تومان
از شبی 1,670,000 تومان
کردان

ویلا دو خوابه با استخر آبگرم روباز بوستان 1 در سهیلیه


حومه شهر
2 اتاق
از 8 تا 15 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25
کد: 935
جزئیات قیمت
وسط هفته 1,500,000 تومان
آخر هفته 3,200,000 تومان
تعطیلات خاص 3,200,000 تومان
از شبی 1,500,000 تومان
کردان

ویلا دوبلکس 3خواب با استخر سرپوشیده آب ولرم


حومه شهر
3 اتاق
از 6 تا 8 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22
کد: 3806
جزئیات قیمت
وسط هفته 1,800,000 تومان
آخر هفته 3,500,000 تومان
تعطیلات خاص 3,500,000 تومان
از شبی 1,800,000 تومان
کردان

ویلا دو خواب استخر ۴ فصل


حومه شهر
2 اتاق
از 4 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14
کد: 3864
جزئیات قیمت
وسط هفته 2,200,000 تومان
آخر هفته 3,000,000 تومان
تعطیلات خاص 3,000,000 تومان
از شبی 2,200,000 تومان
کردان

ویلا با استخر آب گرم و وسایل بازی


شهرک
2 اتاق
از 4 تا 8 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26تصویر 27تصویر 28تصویر 29تصویر 30تصویر 31تصویر 32تصویر 33تصویر 34
کد: 911
جزئیات قیمت
وسط هفته 900,000 تومان
آخر هفته 1,600,000 تومان
تعطیلات خاص 1,600,000 تومان
از شبی 900,000 تومان
کردان

ویلا استخر روباز آبگرم


جنگلی
1 اتاق
از 2 تا 4 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26تصویر 27تصویر 28تصویر 29
کد: 3140
جزئیات قیمت
وسط هفته 3,300,000 تومان
آخر هفته 4,400,000 تومان
تعطیلات خاص 4,400,000 تومان
از شبی 3,300,000 تومان
کردان

باغ ویلا چهار خوابه


حومه شهر
4 اتاق
از 8 تا 10 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26
کد: 3432
جزئیات قیمت
وسط هفته 3,490,000 تومان
آخر هفته 5,490,000 تومان
تعطیلات خاص 5,990,000 تومان
از شبی 3,490,000 تومان
کردان

ویلا لوکس استخردار


حومه شهر
2 اتاق
از 6 تا 8 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16
کد: 3566
جزئیات قیمت
وسط هفته 990,000 تومان
آخر هفته 1,200,000 تومان
تعطیلات خاص 1,700,000 تومان
از شبی 990,000 تومان
کردان

ویلا دوبلکس


حومه شهر
2 اتاق
از 2 تا 10 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25
کد: 3672
جزئیات قیمت
وسط هفته 1,800,000 تومان
آخر هفته 2,800,000 تومان
تعطیلات خاص 3,300,000 تومان
از شبی 1,600,000 تومان
کردان

ویلا استخر آبگرم سرپوشیده


شهرک
2 اتاق
از 2 تا 2 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10
کد: 2402
جزئیات قیمت
وسط هفته 1,400,000 تومان
آخر هفته 1,800,000 تومان
تعطیلات خاص 1,800,000 تومان
از شبی 1,100,000 تومان
کردان

ویلا دوخوابه استخر روباز


حومه شهر
2 اتاق
از 4 تا 8 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17
کد: 4045
جزئیات قیمت
وسط هفته 2,700,000 تومان
آخر هفته 4,500,000 تومان
تعطیلات خاص 6,600,000 تومان
از شبی 2,700,000 تومان
کردان

ویلا دوبلکس با استخر تابستانه


شهری
2 اتاق
از 8 تا 20 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26تصویر 27تصویر 28تصویر 29تصویر 30تصویر 31تصویر 32تصویر 33
کد: 2759
جزئیات قیمت
وسط هفته 1,200,000 تومان
آخر هفته 1,400,000 تومان
تعطیلات خاص 3,000,000 تومان
از شبی 900,000 تومان
کردان

ویلا یک خوابه


شهری
1 اتاق
از 4 تا 8 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12
کد: 3165
جزئیات قیمت
وسط هفته 1,500,000 تومان
آخر هفته 2,000,000 تومان
تعطیلات خاص 2,500,000 تومان
از شبی 1,500,000 تومان
کردان

ویلا دو خوابه


شهری
2 اتاق
از 4 تا 4 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26تصویر 27تصویر 28تصویر 29تصویر 30
کد: 3896
جزئیات قیمت
وسط هفته 1,350,000 تومان
آخر هفته 3,000,000 تومان
تعطیلات خاص 3,500,000 تومان
از شبی 800,000 تومان
کردان

ویلا با استخر روباز آبگرم در سهیلیه


حومه شهر
2 اتاق
از 2 تا 4 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26
کد: 2411
جزئیات قیمت
وسط هفته 850,000 تومان
آخر هفته 1,100,000 تومان
تعطیلات خاص 1,600,000 تومان
از شبی 850,000 تومان
کردان

ویلا لوکس دو خوابه دوبلکس


شهرک
2 اتاق
از 2 تا 4 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17
کد: 4033
جزئیات قیمت
وسط هفته 1,000,000 تومان
آخر هفته 2,500,000 تومان
تعطیلات خاص 2,500,000 تومان
از شبی 700,000 تومان
چهارباغ البرز

ویلا یک خوابه


شهری
1 اتاق
از 4 تا 8 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18
کد: 905
جزئیات قیمت
وسط هفته 1,500,000 تومان
آخر هفته 2,000,000 تومان
تعطیلات خاص 2,800,000 تومان
از شبی 1,500,000 تومان
کردان

ویلای دوبلکس استخردار


جنگلی
2 اتاق
از 4 تا 20 نفر

ویلا دربستی در کردان را آنلاین رزرو کنید

مشاهده روی نقشه