BookingVila-logo

جستجوی پیشرفته

اجاره ویلا و سوئیت در بندر انزلی

[28 اقامتگاه]

تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21
کد: 3046
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 400,000 تومان
آخر هفته 500,000 تومان
تعطیلات خاص 720,000 تومان
از شبی 450,000 تومان
خمام

ویلای دنج آرام و رویایی


جنگلی
2 اتاق
از 4 تا 12 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6
کد: 2360
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 110,000 تومان
آخر هفته 110,000 تومان
تعطیلات خاص 140,000 تومان
از شبی 110,000 تومان
بندر انزلی

ویلا نزدیک دریا دربستی


شهری
1 اتاق
از 5 تا 8 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7
کد: 1871
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 180,000 تومان
آخر هفته 200,000 تومان
تعطیلات خاص 230,000 تومان
از شبی 200,000 تومان
بندر انزلی

شهرک ویلایی نارنج کاسپین


ساحلی
2 اتاق
از 4 تا 4 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6
کد: 1481
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 299,000 تومان
آخر هفته 330,000 تومان
تعطیلات خاص 380,000 تومان
از شبی 299,000 تومان
بندر انزلی

سوئیت دو خوابه


شهری
2 اتاق
از 4 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11
کد: 1717
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 280,000 تومان
آخر هفته 320,000 تومان
تعطیلات خاص 390,000 تومان
از شبی 280,000 تومان
بندر انزلی

ویلای شیک و نوساز 2 ..منطقه آزاد انزلی


حومه شهر
2 اتاق
از 4 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25
کد: 2293
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 500,000 تومان
آخر هفته 700,000 تومان
تعطیلات خاص 800,000 تومان
از شبی 1,200,000 تومان
بندر انزلی

ویلای لوکس هالی با جکوزی


ساحلی
3 اتاق
از 6 تا 12 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3
کد: 1271
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 220,000 تومان
آخر هفته 280,000 تومان
تعطیلات خاص 300,000 تومان
از شبی 220,000 تومان
بندر انزلی

واحد تمیز اپارتمانی


شهری
1 اتاق
از 2 تا 4 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15
کد: 1272
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 600,000 تومان
آخر هفته 700,000 تومان
تعطیلات خاص 1,100,000 تومان
از شبی 650,000 تومان
بندر انزلی

ویلای استخر دار کنار مرداب


شهری
2 اتاق
از 6 تا 8 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21
کد: 1291
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 140,000 تومان
آخر هفته 160,000 تومان
تعطیلات خاص 200,000 تومان
از شبی 140,000 تومان
بندر انزلی

ِآپارتمان نزدیک دریا


شهری
2 اتاق
از 4 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10
کد: 1334
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 130,000 تومان
آخر هفته 150,000 تومان
تعطیلات خاص 200,000 تومان
از شبی 130,000 تومان
بندر انزلی

سوئیت آپارتمان یکخوابه


حومه شهر
1 اتاق
از 2 تا 4 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8
کد: 1496
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 150,000 تومان
آخر هفته 170,000 تومان
تعطیلات خاص 250,000 تومان
از شبی 150,000 تومان
بندر انزلی

سوئیت یک خوابه


شهری
1 اتاق
از 3 تا 5 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17
کد: 1557
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 199,000 تومان
آخر هفته 349,000 تومان
تعطیلات خاص 549,000 تومان
از شبی 199,000 تومان
بندر انزلی

خونه باغ نارنج


ساحلی
2 اتاق
از 4 تا 8 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22
کد: 1596
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 555,000 تومان
آخر هفته 777,000 تومان
تعطیلات خاص 888,000 تومان
از شبی 555,000 تومان
بندر انزلی

ویلای ساحلی دو خوابه


ساحلی
2 اتاق
از 4 تا 7 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11
کد: 1718
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 280,000 تومان
آخر هفته 320,000 تومان
تعطیلات خاص 390,000 تومان
از شبی 280,000 تومان
بندر انزلی

ویلای شیک ونوساز 1..منطقه آزاد انزلی


حومه شهر
2 اتاق
از 4 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8
کد: 1730
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 120,000 تومان
آخر هفته 130,000 تومان
تعطیلات خاص 170,000 تومان
از شبی 120,000 تومان
بندر انزلی

ویلا نزدیک دریا


شهری
2 اتاق
از 6 تا 12 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11
کد: 1933
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 200,000 تومان
آخر هفته 220,000 تومان
تعطیلات خاص 330,000 تومان
از شبی 200,000 تومان
بندر انزلی

ويلای حياط دار و سر سبز


حومه شهر
2 اتاق
از 6 تا 10 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5
کد: 1947
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 200,000 تومان
آخر هفته 350,000 تومان
تعطیلات خاص 350,000 تومان
از شبی 200,000 تومان
بندر انزلی

سوئیت یک خوابه 3


ساحلی
1 اتاق
از 4 تا 4 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5
کد: 1949
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 300,000 تومان
آخر هفته 450,000 تومان
تعطیلات خاص 500,000 تومان
از شبی 300,000 تومان
بندر انزلی

کانکس ساحلی


ساحلی
2 اتاق
از 2 تا 4 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18
کد: 2077
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 140,000 تومان
آخر هفته 160,000 تومان
تعطیلات خاص 200,000 تومان
از شبی 140,000 تومان
بندر انزلی

آپارتمان نزدیک دریا


حومه شهر
2 اتاق
از 4 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4
کد: 2078
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 120,000 تومان
آخر هفته 150,000 تومان
تعطیلات خاص 200,000 تومان
از شبی 120,000 تومان
بندر انزلی

اپارتمان نزدیک دریا۲


حومه شهر
1 اتاق
از 2 تا 4 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16
کد: 2351
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 190,000 تومان
آخر هفته 220,000 تومان
تعطیلات خاص 199,000 تومان
از شبی 129,000 تومان
بندر انزلی

ویلا دربستی کاسپین


ساحلی
2 اتاق
از 4 تا 14 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10
کد: 2332
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 550,000 تومان
آخر هفته 650,000 تومان
تعطیلات خاص 800,000 تومان
از شبی 550,000 تومان
بندر انزلی

ویلا ساحلی با میز بیلیارد


ساحلی
2 اتاق
از 4 تا 12 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22
کد: 2512
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 170,000 تومان
آخر هفته 190,000 تومان
تعطیلات خاص 200,000 تومان
از شبی 350,000 تومان
بندر انزلی

اقامتگاه مسیحا


ساحلی
1 اتاق
از 4 تا 5 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10
کد: 2627
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 250,000 تومان
آخر هفته 300,000 تومان
تعطیلات خاص 600,000 تومان
از شبی 120,000 تومان
بندر انزلی

خانه مدیا


حومه شهر
1 اتاق
از 1 تا 10 نفر

ویلا و سوئیت در بندر انزلی را آنلاین رزرو کنید

مشاهده روی نقشه