BookingVila-logo

جستجوی پیشرفته

اجاره ویلا و سوئیت در ماسال

[119 اقامتگاه]

تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16
کد: 122
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 165,000 تومان
آخر هفته 165,000 تومان
تعطیلات خاص 165,000 تومان
از شبی 165,000 تومان
ماسال

ویلای دوخوابه با باغ بسیار بزرگ


حومه شهر
1 اتاق
از 5 تا 17 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26تصویر 27تصویر 28تصویر 29تصویر 30تصویر 31تصویر 32تصویر 33
کد: 414
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 150,000 تومان
آخر هفته 170,000 تومان
تعطیلات خاص 200,000 تومان
از شبی 150,000 تومان
ماسال

ویلا باغ


جنگلی
2 اتاق
از 6 تا 14 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8
کد: 425
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 280,000 تومان
آخر هفته 300,000 تومان
تعطیلات خاص 600,000 تومان
از شبی 280,000 تومان
ماسال

ویلای دربستی جنگلی


جنگلی
2 اتاق
از 7 تا 12 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16
کد: 507
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 450,000 تومان
آخر هفته 600,000 تومان
تعطیلات خاص 700,000 تومان
از شبی 450,000 تومان
ماسال

خونه باغ جنگلی با حیاط بزرگ


جنگلی
4 اتاق
از 10 تا 15 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16
کد: 554
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 450,000 تومان
آخر هفته 550,000 تومان
تعطیلات خاص 700,000 تومان
از شبی 450,000 تومان
ماسال

ویلا چوبی ییلاقی درارتفاعات ماسال


شهری
2 اتاق
از 5 تا 9 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16
کد: 148
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 250,000 تومان
آخر هفته 250,000 تومان
تعطیلات خاص 400,000 تومان
از شبی 250,000 تومان
ماسال

ویلای سه خواب جنگلی


جنگلی
3 اتاق
از 6 تا 15 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7
کد: 658
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 160,000 تومان
آخر هفته 160,000 تومان
تعطیلات خاص 160,000 تومان
از شبی 160,000 تومان
ماسال

ویلای دو خوابه نزدیک جنگل و دریا


جنگلی
2 اتاق
از 3 تا 5 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18
کد: 686
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 300,000 تومان
آخر هفته 350,000 تومان
تعطیلات خاص 600,000 تومان
از شبی 300,000 تومان
ماسال

کلبه جنگلی در ییلاقات


جنگلی
1 اتاق
از 4 تا 10 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22
کد: 687
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 230,000 تومان
آخر هفته 340,000 تومان
تعطیلات خاص 400,000 تومان
از شبی 230,000 تومان
ماسال

سوییت جنگلی لب رودخانه دوخوابه


جنگلی
2 اتاق
از 4 تا 8 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14
کد: 715
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 180,000 تومان
آخر هفته 180,000 تومان
تعطیلات خاص 180,000 تومان
از شبی 180,000 تومان
ماسال

ویلای دو خوابه با قیمت مناسب


جنگلی
2 اتاق
از 4 تا 9 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8
کد: 716
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 180,000 تومان
آخر هفته 220,000 تومان
تعطیلات خاص 250,000 تومان
از شبی 180,000 تومان
ماسال

ویلای تک خوابه در جاده توریستی وییلاقی ماسال


جنگلی
1 اتاق
از 5 تا 10 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9
کد: 725
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 200,000 تومان
آخر هفته 200,000 تومان
تعطیلات خاص 250,000 تومان
از شبی 200,000 تومان
ماسال

کلبه چوبی سوییتی بسیار ترو تمیز


جنگلی
1 اتاق
از 3 تا 8 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8
کد: 726
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 530,000 تومان
آخر هفته 530,000 تومان
تعطیلات خاص 530,000 تومان
از شبی 530,000 تومان
ماسال

کلبه چوبی با ظرفیت بالا و قیمت مناسب


جنگلی
1 اتاق
از 8 تا 14 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16
کد: 734
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 350,000 تومان
آخر هفته 350,000 تومان
تعطیلات خاص 550,000 تومان
از شبی 350,000 تومان
ماسال

ویلای جنگلی در ارتفاعات سرسبزو خوش آب و هوا


جنگلی
3 اتاق
از 6 تا 12 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26تصویر 27تصویر 28تصویر 29تصویر 30تصویر 31تصویر 32تصویر 33
کد: 752
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 280,000 تومان
آخر هفته 300,000 تومان
تعطیلات خاص 500,000 تومان
از شبی 280,000 تومان
ماسال

کلبه چوبی دو خوابه لوکس در مسیر جاده ییلاقی ماسال


حومه شهر
2 اتاق
از 5 تا 8 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20
تخفیف ویژه
کد: 852
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 250,000 تومان
آخر هفته 300,000 تومان
تعطیلات خاص 500,000 تومان
از شبی 250,000 تومان
ماسال

ویلا سه خوابه


حومه شهر
3 اتاق
از 6 تا 20 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12
کد: 873
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 145,000 تومان
آخر هفته 170,000 تومان
تعطیلات خاص 265,000 تومان
از شبی 145,000 تومان
ماسال

ویلا باغ دو خوابه در روستای پیله باغ


حومه شهر
2 اتاق
از 7 تا 12 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9
کد: 928
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 270,000 تومان
آخر هفته 300,000 تومان
تعطیلات خاص 600,000 تومان
از شبی 270,000 تومان
ماسال

ویلای جنگلی دربستی دو خوابه


جنگلی
2 اتاق
از 4 تا 9 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10
کد: 1098
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 190,000 تومان
آخر هفته 220,000 تومان
تعطیلات خاص 330,000 تومان
از شبی 190,000 تومان
ماسال

ویلا یک خوابه


شهری
1 اتاق
از 6 تا 11 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5
کد: 1104
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 300,000 تومان
آخر هفته 500,000 تومان
تعطیلات خاص 650,000 تومان
از شبی 300,000 تومان
ماسال

ویلا دوبلکس


حومه شهر
2 اتاق
از 4 تا 9 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9
کد: 1116
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 500,000 تومان
آخر هفته 700,000 تومان
تعطیلات خاص 1,000,000 تومان
از شبی 500,000 تومان
ماسال

ویلا چهار خوابه


شهری
4 اتاق
از 12 تا 17 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6
کد: 1130
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 350,000 تومان
آخر هفته 400,000 تومان
تعطیلات خاص 800,000 تومان
از شبی 350,000 تومان
ماسال

ویلا دوبلکس لوکس


شهری
2 اتاق
از 10 تا 15 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13
کد: 1226
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 130,000 تومان
آخر هفته 140,000 تومان
تعطیلات خاص 150,000 تومان
از شبی 130,000 تومان
ماسال

سوئیت 4 تخته ارزان اتاق 5


جنگلی
0 اتاق
از 4 تا 4 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14
کد: 1227
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 180,000 تومان
آخر هفته 200,000 تومان
تعطیلات خاص 250,000 تومان
از شبی 180,000 تومان
ماسال

سوئیت دوخوابه - 8 تخته - ارزان شماره 3


جنگلی
2 اتاق
از 8 تا 8 نفر

ویلا و سوئیت در ماسال را آنلاین رزرو کنید

مشاهده روی نقشه