BookingVila-logo

جستجوی پیشرفته

اجاره ویلا و سوئیت در ماسال

[119 اقامتگاه]

تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13
کد: 2504
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 130,000 تومان
آخر هفته 150,000 تومان
تعطیلات خاص 250,000 تومان
از شبی 130,000 تومان
ماسال

ویلا با حیاط بزرگ و دلباز


حومه شهر
2 اتاق
از 6 تا 15 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15
کد: 2505
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 350,000 تومان
آخر هفته 450,000 تومان
تعطیلات خاص 500,000 تومان
از شبی 350,000 تومان
ماسال

باغ ویلا دوخوابه


جنگلی
2 اتاق
از 6 تا 10 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9
کد: 2510
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 200,000 تومان
آخر هفته 200,000 تومان
تعطیلات خاص 200,000 تومان
از شبی 200,000 تومان
ماسال

ويلا چوبی طبقه پايين


جنگلی
2 اتاق
از 6 تا 10 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8
کد: 2521
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 85,000 تومان
آخر هفته 100,000 تومان
تعطیلات خاص 145,000 تومان
از شبی 85,000 تومان
ماسال

سوئیت تک خواب شهری


حومه شهر
1 اتاق
از 4 تا 7 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3
کد: 2538
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 100,000 تومان
آخر هفته 170,000 تومان
تعطیلات خاص 230,000 تومان
از شبی 100,000 تومان
ماسال

ویلا تک خوابه


جنگلی
1 اتاق
از 5 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3
کد: 2539
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 250,000 تومان
آخر هفته 350,000 تومان
تعطیلات خاص 650,000 تومان
از شبی 250,000 تومان
ماسال

ویلا دربستی یک خوابه


حومه شهر
1 اتاق
از 6 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4
کد: 2540
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 200,000 تومان
آخر هفته 280,000 تومان
تعطیلات خاص 380,000 تومان
از شبی 200,000 تومان
ماسال

کلبه جنگلی


جنگلی
2 اتاق
از 4 تا 5 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4
کد: 2541
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 400,000 تومان
آخر هفته 500,000 تومان
تعطیلات خاص 600,000 تومان
از شبی 400,000 تومان
ماسال

کلبه ییلاقی


جنگلی
2 اتاق
از 4 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4
کد: 2542
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 180,000 تومان
آخر هفته 200,000 تومان
تعطیلات خاص 300,000 تومان
از شبی 180,000 تومان
ماسال

کلبه جنگلی ییلاقی


جنگلی
3 اتاق
از 4 تا 4 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4
کد: 2543
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 360,000 تومان
آخر هفته 480,000 تومان
تعطیلات خاص 600,000 تومان
از شبی 360,000 تومان
ماسال

کلبه جنگلی


جنگلی
3 اتاق
از 4 تا 7 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14
کد: 2536
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 225,000 تومان
آخر هفته 225,000 تومان
تعطیلات خاص 350,000 تومان
از شبی 225,000 تومان
ماسال

ویلاباغ رویایی 3


جنگلی
4 اتاق
از 8 تا 8 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5
تخفیف ویژه
کد: 2544
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 360,000 تومان
آخر هفته 480,000 تومان
تعطیلات خاص 600,000 تومان
از شبی 360,000 تومان
ماسال

کلبه جنگلی سه خوابه


جنگلی
3 اتاق
از 4 تا 7 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6
کد: 2554
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 220,000 تومان
آخر هفته 300,000 تومان
تعطیلات خاص 380,000 تومان
از شبی 220,000 تومان
ماسال

سوئیت در دل جنگل


جنگلی
3 اتاق
از 4 تا 8 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3
کد: 2553
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 180,000 تومان
آخر هفته 250,000 تومان
تعطیلات خاص 300,000 تومان
از شبی 180,000 تومان
ماسال

سوئیت در دل ییلاقات


جنگلی
1 اتاق
از 4 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6
کد: 2561
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 160,000 تومان
آخر هفته 250,000 تومان
تعطیلات خاص 500,000 تومان
از شبی 160,000 تومان
ماسال

ویلا مستقل جنگلی


جنگلی
2 اتاق
از 4 تا 8 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4
کد: 2558
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 150,000 تومان
آخر هفته 250,000 تومان
تعطیلات خاص 350,000 تومان
از شبی 150,000 تومان
ماسال

ویلا دوخوابه


حومه شهر
2 اتاق
از 4 تا 12 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6
کد: 2559
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 180,000 تومان
آخر هفته 240,000 تومان
تعطیلات خاص 350,000 تومان
از شبی 180,000 تومان
ماسال

ویلای دو خوابه


جنگلی
2 اتاق
از 4 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5
کد: 2560
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 280,000 تومان
آخر هفته 380,000 تومان
تعطیلات خاص 550,000 تومان
از شبی 280,000 تومان
ماسال

ویلا فول امکانات


جنگلی
2 اتاق
از 4 تا 8 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5
کد: 2563
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 100,000 تومان
آخر هفته 150,000 تومان
تعطیلات خاص 230,000 تومان
از شبی 100,000 تومان
ماسال

ویلا دربستی


شهری
1 اتاق
از 4 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4
کد: 2564
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 180,000 تومان
آخر هفته 230,000 تومان
تعطیلات خاص 380,000 تومان
از شبی 180,000 تومان
ماسال

ویلا با امکانات کامل


جنگلی
2 اتاق
از 4 تا 9 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7
کد: 2565
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 800,000 تومان
آخر هفته 1,000,000 تومان
تعطیلات خاص 1,200,000 تومان
از شبی 800,000 تومان
ماسال

خانه بسیار مجلل


جنگلی
3 اتاق
از 4 تا 10 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4
کد: 2566
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 150,000 تومان
آخر هفته 180,000 تومان
تعطیلات خاص 280,000 تومان
از شبی 150,000 تومان
ماسال

ویلا در دل طبیعت


جنگلی
1 اتاق
از 4 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6
کد: 2577
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 350,000 تومان
آخر هفته 400,000 تومان
تعطیلات خاص 450,000 تومان
از شبی 350,000 تومان
ماسال

ویلا با دسترسی خوب به مغازه ها


جنگلی
2 اتاق
از 4 تا 5 نفر

ویلا و سوئیت در ماسال را آنلاین رزرو کنید

مشاهده روی نقشه