BookingVila-logo

جستجوی پیشرفته

اجاره ویلا و سوئیت در مینودشت

[12 اقامتگاه]

تصویر 0تصویر 1تصویر 2
کد: 1562
جزئیات قیمت
وسط هفته 445,000 تومان
آخر هفته 445,000 تومان
تعطیلات خاص 445,000 تومان
از شبی 445,000 تومان
مینودشت

سوئیت آوا در اقامتگاه عمو قدرت


شهرک
0 اتاق
از 4 تا 5 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2
کد: 1563
جزئیات قیمت
وسط هفته 623,000 تومان
آخر هفته 623,000 تومان
تعطیلات خاص 623,000 تومان
از شبی 623,000 تومان
مینودشت

سوئیت آرام اقامتگاه عمو قدرت


حومه شهر
0 اتاق
از 4 تا 7 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2
کد: 1564
جزئیات قیمت
وسط هفته 623,000 تومان
آخر هفته 623,000 تومان
تعطیلات خاص 623,000 تومان
از شبی 623,000 تومان
مینودشت

سوئیت رعنا در اقامتگاه عمو قدرت


حومه شهر
0 اتاق
از 4 تا 7 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2
کد: 1565
جزئیات قیمت
وسط هفته 356,000 تومان
آخر هفته 356,000 تومان
تعطیلات خاص 356,000 تومان
از شبی 356,000 تومان
مینودشت

سوئیت رویا در اقامتگاه عمو قدرت


حومه شهر
0 اتاق
از 4 تا 4 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2
کد: 1566
جزئیات قیمت
وسط هفته 267,000 تومان
آخر هفته 267,000 تومان
تعطیلات خاص 267,000 تومان
از شبی 267,000 تومان
مینودشت

سوئیت ریحان در اقامتگاه عمو قدرت


حومه شهر
0 اتاق
از 2 تا 3 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2
کد: 1567
جزئیات قیمت
وسط هفته 534,000 تومان
آخر هفته 534,000 تومان
تعطیلات خاص 534,000 تومان
از شبی 534,000 تومان
مینودشت

سوئیت مینو در اقامتگاه عمو قدرت


حومه شهر
0 اتاق
از 4 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2
کد: 1568
جزئیات قیمت
وسط هفته 267,000 تومان
آخر هفته 267,000 تومان
تعطیلات خاص 267,000 تومان
از شبی 267,000 تومان
مینودشت

اتاق کلبه دوستی در اقامتگاه عمو قدرت


حومه شهر
0 اتاق
از 2 تا 3 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2
کد: 1569
جزئیات قیمت
وسط هفته 356,000 تومان
آخر هفته 356,000 تومان
تعطیلات خاص 356,000 تومان
از شبی 356,000 تومان
مینودشت

اتاق یکتا در اقامتگاه عمو قدرت


حومه شهر
0 اتاق
از 4 تا 4 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2
کد: 1570
جزئیات قیمت
وسط هفته 356,000 تومان
آخر هفته 356,000 تومان
تعطیلات خاص 356,000 تومان
از شبی 356,000 تومان
مینودشت

اتاق نسترن در اقامتگاه عمو قدرت


حومه شهر
0 اتاق
از 4 تا 4 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3
کد: 1571
جزئیات قیمت
وسط هفته 356,000 تومان
آخر هفته 356,000 تومان
تعطیلات خاص 356,000 تومان
از شبی 356,000 تومان
مینودشت

اتاق ابریشم در اقامتگاه عمو قدرت


حومه شهر
0 اتاق
از 4 تا 4 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2
کد: 1572
جزئیات قیمت
وسط هفته 356,000 تومان
آخر هفته 356,000 تومان
تعطیلات خاص 356,000 تومان
از شبی 0 تومان
مینودشت

کلبه عشق اقامتگاه عموقدرت


جنگلی
0 اتاق
از 4 تا 4 نفر
تصویر 0تصویر 1
کد: 3378
جزئیات قیمت
وسط هفته 200,000 تومان
آخر هفته 300,000 تومان
تعطیلات خاص 300,000 تومان
از شبی 200,000 تومان
مینودشت

ویلا عامری


شهری
2 اتاق
از 4 تا 2 نفر

ویلا و سوئیت در مینودشت را آنلاین رزرو کنید

مشاهده روی نقشه