BookingVila-logo

جستجوی پیشرفته

اجاره ویلا و سوئیت در کاشان

[84 اقامتگاه]

تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10
کد: 1024
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 250,000 تومان
آخر هفته 250,000 تومان
تعطیلات خاص 250,000 تومان
از شبی 400,000 تومان
کاشان

سوییت لوکس با تراس زیبا


شهری
1 اتاق
از 4 تا 9 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8
کد: 352
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 125,000 تومان
آخر هفته 125,000 تومان
تعطیلات خاص 125,000 تومان
از شبی 125,000 تومان
کاشان

اقامتگاه بومگردی سرای صالح


شهری
1 اتاق
از 1 تا 30 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9
کد: 373
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 363,000 تومان
آخر هفته 363,000 تومان
تعطیلات خاص 440,000 تومان
از شبی 240,000 تومان
کاشان

اجاره سوئیت در کاشان


شهری
1 اتاق
از 2 تا 7 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10
کد: 374
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 407,000 تومان
آخر هفته 407,000 تومان
تعطیلات خاص 507,000 تومان
از شبی 0 تومان
کاشان

اجاره سوئیت در کاشان


حومه شهر
0 اتاق
از 2 تا 7 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10
کد: 375
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 330,000 تومان
آخر هفته 330,000 تومان
تعطیلات خاص 400,000 تومان
از شبی 300,000 تومان
کاشان

سوئیت یک خوابه


حومه شهر
1 اتاق
از 8 تا 13 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9
کد: 390
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 330,000 تومان
آخر هفته 330,000 تومان
تعطیلات خاص 450,000 تومان
از شبی 250,000 تومان
کاشان

سوییت یک خوابه


شهری
1 اتاق
از 2 تا 7 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9
کد: 581
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 250,000 تومان
آخر هفته 350,000 تومان
تعطیلات خاص 380,000 تومان
از شبی 250,000 تومان
کاشان

خانه باغ ویلایی دربستی


شهری
2 اتاق
از 4 تا 9 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13
کد: 582
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 200,000 تومان
آخر هفته 299,000 تومان
تعطیلات خاص 350,000 تومان
از شبی 200,000 تومان
کاشان

سوییت دو خوابه با حیاط بزرگ


شهری
2 اتاق
از 4 تا 9 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9
کد: 794
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 600,000 تومان
آخر هفته 600,000 تومان
تعطیلات خاص 600,000 تومان
از شبی 75,000 تومان
آران و بیدگل

اقامتگاه سنتی دربستی در کنار کویر


حومه شهر
2 اتاق
از 1 تا 13 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7
کد: 972
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 100,000 تومان
آخر هفته 120,000 تومان
تعطیلات خاص 180,000 تومان
از شبی 100,000 تومان
کاشان

سوئیت یک خوابه


شهری
1 اتاق
از 5 تا 10 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6
کد: 971
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 100,000 تومان
آخر هفته 150,000 تومان
تعطیلات خاص 150,000 تومان
از شبی 100,000 تومان
کاشان

سوئیت نقلی در کاشان


شهری
1 اتاق
از 6 تا 11 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5
کد: 975
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 50,000 تومان
آخر هفته 70,000 تومان
تعطیلات خاص 90,000 تومان
از شبی 50,000 تومان
کاشان

سوییت در کاشان


شهری
1 اتاق
از 3 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6
کد: 983
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 100,000 تومان
آخر هفته 120,000 تومان
تعطیلات خاص 350,000 تومان
از شبی 100,000 تومان
کاشان

سوییت در کاشان


شهری
1 اتاق
از 4 تا 7 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16
کد: 991
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 280,000 تومان
آخر هفته 290,000 تومان
تعطیلات خاص 480,000 تومان
از شبی 280,000 تومان
کاشان

سوییت یک خوابه


شهری
1 اتاق
از 5 تا 8 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5
کد: 992
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 110,000 تومان
آخر هفته 130,000 تومان
تعطیلات خاص 170,000 تومان
از شبی 110,000 تومان
کاشان

سوییت در کاشان طبقه اول


شهری
1 اتاق
از 5 تا 10 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9
کد: 995
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 250,000 تومان
آخر هفته 250,000 تومان
تعطیلات خاص 250,000 تومان
از شبی 250,000 تومان
کاشان

سوییت یک خوابه در کاشان


شهری
1 اتاق
از 7 تا 12 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5
کد: 1061
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 330,000 تومان
آخر هفته 330,000 تومان
تعطیلات خاص 280,000 تومان
از شبی 280,000 تومان
کاشان

سوئیت مبله تمیز


شهری
2 اتاق
از 6 تا 11 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4
کد: 1063
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 297,000 تومان
آخر هفته 297,000 تومان
تعطیلات خاص 397,000 تومان
از شبی 280,000 تومان
کاشان

سوئیت تمیز و با امکانات


شهری
0 اتاق
از 4 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8
کد: 1064
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 100,000 تومان
آخر هفته 120,000 تومان
تعطیلات خاص 250,000 تومان
از شبی 100,000 تومان
کاشان

سوئیت تمیز


شهری
1 اتاق
از 5 تا 10 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5
کد: 1220
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 180,000 تومان
آخر هفته 220,000 تومان
تعطیلات خاص 250,000 تومان
از شبی 180,000 تومان
کاشان

سوئیت یک خوابه تمیز


شهری
1 اتاق
از 4 تا 2 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13
کد: 1221
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 89,000 تومان
آخر هفته 120,000 تومان
تعطیلات خاص 160,000 تومان
از شبی 130,000 تومان
کاشان

ویلای ۲ خوابه مبله شیک دربست دانش نزدیک به جاهای دیدنی


شهری
2 اتاق
از 4 تا 10 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7
کد: 1228
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 400,000 تومان
آخر هفته 400,000 تومان
تعطیلات خاص 400,000 تومان
از شبی 400,000 تومان
کاشان

سوئیت سنتی با صفا


شهری
0 اتاق
از 4 تا 4 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10
کد: 1230
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 500,000 تومان
آخر هفته 500,000 تومان
تعطیلات خاص 500,000 تومان
از شبی 500,000 تومان
کاشان

سوئیت مدرن با حیاط با صفا


شهری
1 اتاق
از 3 تا 7 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10
کد: 1233
[سایر قیمت‌ها]
جزئیات قیمت
وسط هفته 90,000 تومان
آخر هفته 110,000 تومان
تعطیلات خاص 150,000 تومان
از شبی 90,000 تومان
کاشان

سوئیت یک خوابه


شهری
1 اتاق
از 2 تا 2 نفر

ویلا و سوئیت در کاشان را آنلاین رزرو کنید

مشاهده روی نقشه