BookingVila-logo

جستجوی پیشرفته

اجاره ویلا و سوئیت در چالوس

[17 اقامتگاه]

تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23
کد: 1140
جزئیات قیمت
وسط هفته 360,000 تومان
آخر هفته 400,000 تومان
تعطیلات خاص 630,000 تومان
از شبی 360,000 تومان
چالوس

سوئیت دوخوابه با ویو دریا و تراس


ساحلی
2 اتاق
از 4 تا 7 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19
کد: 580
جزئیات قیمت
وسط هفته 335,000 تومان
آخر هفته 420,000 تومان
تعطیلات خاص 495,000 تومان
از شبی 300,000 تومان
نوشهر

سوئیت یک خوابه تمیز و مناسب در نوشهر


شهری
1 اتاق
از 2 تا 3 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6
کد: 1906
جزئیات قیمت
وسط هفته 220,000 تومان
آخر هفته 300,000 تومان
تعطیلات خاص 350,000 تومان
از شبی 188,000 تومان
چالوس

ویلا دوخوابه


شهری
2 اتاق
از 4 تا 8 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17
کد: 1139
جزئیات قیمت
وسط هفته 340,000 تومان
آخر هفته 370,000 تومان
تعطیلات خاص 550,000 تومان
از شبی 340,000 تومان
چالوس

سوئیت دوخوابه با ویو دریا


ساحلی
2 اتاق
از 4 تا 7 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12
کد: 1217
جزئیات قیمت
وسط هفته 300,000 تومان
آخر هفته 350,000 تومان
تعطیلات خاص 750,000 تومان
از شبی 300,000 تومان
چالوس

سوئیت دوخوابه شیک


شهری
2 اتاق
از 4 تا 4 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9
کد: 881
جزئیات قیمت
وسط هفته 130,000 تومان
آخر هفته 150,000 تومان
تعطیلات خاص 180,000 تومان
از شبی 130,000 تومان
چالوس

سوئیت تک خوابه


شهری
1 اتاق
از 2 تا 4 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21
کد: 107
جزئیات قیمت
وسط هفته 350,000 تومان
آخر هفته 350,000 تومان
تعطیلات خاص 450,000 تومان
از شبی 350,000 تومان
چالوس

سوئیت یک خوابه نزدیک دریا


ساحلی
1 اتاق
از 2 تا 4 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9
کد: 106
جزئیات قیمت
وسط هفته 200,000 تومان
آخر هفته 250,000 تومان
تعطیلات خاص 250,000 تومان
از شبی 200,000 تومان
چالوس

سوئیت بدون خواب


ساحلی
0 اتاق
از 2 تا 3 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10
کد: 402
جزئیات قیمت
وسط هفته 220,000 تومان
آخر هفته 400,000 تومان
تعطیلات خاص 900,000 تومان
از شبی 220,000 تومان
چالوس

ویلای ساحلی یک خوابه


ساحلی
1 اتاق
از 4 تا 5 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26
کد: 571
جزئیات قیمت
وسط هفته 400,000 تومان
آخر هفته 475,000 تومان
تعطیلات خاص 530,000 تومان
از شبی 330,000 تومان
نوشهر

سوئیت دو خوابه نزدیک ساحل و شهر


ساحلی
2 اتاق
از 4 تا 5 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14
کد: 401
جزئیات قیمت
وسط هفته 380,000 تومان
آخر هفته 450,000 تومان
تعطیلات خاص 1,200,000 تومان
از شبی 380,000 تومان
چالوس

سوئیت دوخواب تمیز ساحلی


ساحلی
2 اتاق
از 4 تا 9 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19
کد: 1138
جزئیات قیمت
وسط هفته 250,000 تومان
آخر هفته 270,000 تومان
تعطیلات خاص 400,000 تومان
از شبی 250,000 تومان
چالوس

سوئیت تمیز ساحلی طبقه اول و دوم


ساحلی
1 اتاق
از 3 تا 4 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26تصویر 27تصویر 28تصویر 29تصویر 30تصویر 31تصویر 32تصویر 33تصویر 34تصویر 35
کد: 1218
جزئیات قیمت
وسط هفته 270,000 تومان
آخر هفته 300,000 تومان
تعطیلات خاص 349,000 تومان
از شبی 270,000 تومان
چالوس

واحد آپارتمانی تمیز و نوساز


ساحلی
1 اتاق
از 2 تا 4 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9
کد: 2456
جزئیات قیمت
وسط هفته 240,000 تومان
آخر هفته 290,000 تومان
تعطیلات خاص 390,000 تومان
از شبی 340,000 تومان
چالوس

ویلای دوخوابه کاوه


ساحلی
2 اتاق
از 4 تا 5 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10
کد: 3366
جزئیات قیمت
وسط هفته 210,000 تومان
آخر هفته 250,000 تومان
تعطیلات خاص 350,000 تومان
از شبی 185,000 تومان
چالوس

ویلا ساحلی یک خواب


ساحلی
2 اتاق
از 2 تا 3 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13
کد: 3772
جزئیات قیمت
وسط هفته 250,000 تومان
آخر هفته 300,000 تومان
تعطیلات خاص 550,000 تومان
از شبی 250,000 تومان
نمک آبرود

سوییت یک خواب رزا


شهری
1 اتاق
از 2 تا 3 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10
کد: 3839
جزئیات قیمت
وسط هفته 250,000 تومان
آخر هفته 350,000 تومان
تعطیلات خاص 900,000 تومان
از شبی 250,000 تومان
چالوس

ویلای ۱خوابه حیاط دربست


ساحلی
1 اتاق
از 2 تا 5 نفر

ویلا و سوئیت در چالوس را آنلاین رزرو کنید

مشاهده روی نقشه