BookingVila-logo

جستجوی پیشرفته

اجاره ویلا و سوئیت در نمک آبرود

[24 اقامتگاه]

تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23
کد: 3353
جزئیات قیمت
وسط هفته 600,000 تومان
آخر هفته 700,000 تومان
تعطیلات خاص 750,000 تومان
از شبی 600,000 تومان
چالوس

ویلای استخردار


شهری
3 اتاق
از 4 تا 8 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10
کد: 1224
جزئیات قیمت
وسط هفته 370,000 تومان
آخر هفته 450,000 تومان
تعطیلات خاص 600,000 تومان
از شبی 250,000 تومان
نمک آبرود

ویلا تمیز دوخوابه دربست


حومه شهر
2 اتاق
از 4 تا 8 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23
کد: 1662
جزئیات قیمت
وسط هفته 500,000 تومان
آخر هفته 600,000 تومان
تعطیلات خاص 600,000 تومان
از شبی 500,000 تومان
نمک آبرود

ویلا دو خوابه شیک


جنگلی
2 اتاق
از 4 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16
کد: 3291
جزئیات قیمت
وسط هفته 850,000 تومان
آخر هفته 1,150,000 تومان
تعطیلات خاص 1,300,000 تومان
از شبی 800,000 تومان
نمک آبرود

ویلا استخردار


ساحلی
3 اتاق
از 4 تا 7 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26تصویر 27تصویر 28
کد: 1967
جزئیات قیمت
وسط هفته 900,000 تومان
آخر هفته 1,100,000 تومان
تعطیلات خاص 1,700,000 تومان
از شبی 900,000 تومان
نمک آبرود

ویلای سه خوابه استخردار


ساحلی
3 اتاق
از 5 تا 10 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26تصویر 27تصویر 28تصویر 29تصویر 30تصویر 31تصویر 32
کد: 810
جزئیات قیمت
وسط هفته 650,000 تومان
آخر هفته 800,000 تومان
تعطیلات خاص 1,300,000 تومان
از شبی 650,000 تومان
نمک آبرود

ویلا استخردار قیمت مناسب


جنگلی
2 اتاق
از 4 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9
کد: 881
جزئیات قیمت
وسط هفته 99,000 تومان
آخر هفته 99,000 تومان
تعطیلات خاص 99,000 تومان
از شبی 89,000 تومان
چالوس

سوئیت تک خوابه


شهری
1 اتاق
از 2 تا 4 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13
کد: 124
جزئیات قیمت
وسط هفته 750,000 تومان
آخر هفته 950,000 تومان
تعطیلات خاص 1,400,000 تومان
از شبی 750,000 تومان
نمک آبرود

سه خوابه جکوزی دار با بیلیارد


حومه شهر
3 اتاق
از 6 تا 10 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26تصویر 27
کد: 111
جزئیات قیمت
وسط هفته 556,000 تومان
آخر هفته 778,000 تومان
تعطیلات خاص 1,112,000 تومان
از شبی 556,000 تومان
نمک آبرود

ویلا باغ دوخوابه استخردار


ساحلی
2 اتاق
از 6 تا 11 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8
کد: 353
جزئیات قیمت
وسط هفته 300,000 تومان
آخر هفته 300,000 تومان
تعطیلات خاص 350,000 تومان
از شبی 220,000 تومان
نمک آبرود

ویلای دو خوابه غیردربستی


شهری
2 اتاق
از 4 تا 9 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13
کد: 505
جزئیات قیمت
وسط هفته 400,000 تومان
آخر هفته 450,000 تومان
تعطیلات خاص 800,000 تومان
از شبی 400,000 تومان
نمک آبرود

ویلا جنگلی با استخر تابستانی


جنگلی
2 اتاق
از 8 تا 13 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23
کد: 670
جزئیات قیمت
وسط هفته 1,800,000 تومان
آخر هفته 2,200,000 تومان
تعطیلات خاص 3,000,000 تومان
از شبی 1,800,000 تومان
کلارآباد

ویلای چهارخوابه ی استخردار با ویوی جنگلی


جنگلی
4 اتاق
از 8 تا 10 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17
کد: 736
جزئیات قیمت
وسط هفته 850,000 تومان
آخر هفته 950,000 تومان
تعطیلات خاص 1,350,000 تومان
از شبی 850,000 تومان
نمک آبرود

ویلای استخردار شهرکی فول امکانات


حومه شهر
3 اتاق
از 6 تا 11 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24
کد: 925
جزئیات قیمت
وسط هفته 600,000 تومان
آخر هفته 750,000 تومان
تعطیلات خاص 2,000,000 تومان
از شبی 600,000 تومان
نمک آبرود

ویلا دوبلکس داخل دهکده نمک ابرود


حومه شهر
4 اتاق
از 8 تا 9 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14
کد: 401
جزئیات قیمت
وسط هفته 380,000 تومان
آخر هفته 450,000 تومان
تعطیلات خاص 750,000 تومان
از شبی 300,000 تومان
چالوس

سوئیت دوخواب تمیز ساحلی


ساحلی
2 اتاق
از 4 تا 9 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11
کد: 9202
جزئیات قیمت
وسط هفته 550,000 تومان
آخر هفته 660,000 تومان
تعطیلات خاص 780,000 تومان
از شبی 550,000 تومان
نمک آبرود

ویلای دو خوابه ی جنگلی


جنگلی
2 اتاق
از 4 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24
کد: 1544
جزئیات قیمت
وسط هفته 2,000,000 تومان
آخر هفته 2,556,000 تومان
تعطیلات خاص 3,334,000 تومان
از شبی 2,000,000 تومان
نمک آبرود

ویلا 4 خواب استخردار


شهری
4 اتاق
از 8 تا 8 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7
کد: 2029
جزئیات قیمت
وسط هفته 400,000 تومان
آخر هفته 450,000 تومان
تعطیلات خاص 450,000 تومان
از شبی 400,000 تومان
نمک آبرود

سوئیت دوخوابه جنگلی طبقه دوم


جنگلی
2 اتاق
از 5 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7
کد: 2030
جزئیات قیمت
وسط هفته 400,000 تومان
آخر هفته 450,000 تومان
تعطیلات خاص 550,000 تومان
از شبی 400,000 تومان
نمک آبرود

سوئیت جنگلی طبقه اول


جنگلی
2 اتاق
از 5 تا 7 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17
کد: 2238
جزئیات قیمت
وسط هفته 279,000 تومان
آخر هفته 299,000 تومان
تعطیلات خاص 400,000 تومان
از شبی 340,000 تومان
نمک آبرود

ویلا دو خواب دربست


جنگلی
2 اتاق
از 3 تا 8 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16
کد: 2509
جزئیات قیمت
وسط هفته 1,500,000 تومان
آخر هفته 1,500,000 تومان
تعطیلات خاص 2,000,000 تومان
از شبی 1,500,000 تومان
نمک آبرود

ویلا شیک در دهکده نمک آبرود


شهرک
3 اتاق
از 8 تا 8 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14
کد: 3090
جزئیات قیمت
وسط هفته 770,000 تومان
آخر هفته 990,000 تومان
تعطیلات خاص 1,200,000 تومان
از شبی 770,000 تومان
نمک آبرود

ويلاي دوبلكس ٣خوابه دنج ٢


جنگلی
3 اتاق
از 6 تا 10 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26تصویر 27تصویر 28تصویر 29تصویر 30تصویر 31تصویر 32تصویر 33تصویر 34تصویر 35تصویر 36تصویر 37تصویر 38تصویر 39تصویر 40تصویر 41تصویر 42تصویر 43تصویر 44تصویر 45
کد: 3129
جزئیات قیمت
وسط هفته 2,500,000 تومان
آخر هفته 3,250,000 تومان
تعطیلات خاص 3,500,000 تومان
از شبی 2,500,000 تومان
نمک آبرود

ویلای تریپلکس شیک


شهری
4 اتاق
از 10 تا 15 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22
کد: 3518
جزئیات قیمت
وسط هفته 800,000 تومان
آخر هفته 1,000,000 تومان
تعطیلات خاص 1,500,000 تومان
از شبی 800,000 تومان
چالوس

ویلا استخردار نوساز


حومه شهر
3 اتاق
از 6 تا 10 نفر

ویلا و سوئیت در نمک آبرود را آنلاین رزرو کنید

مشاهده روی نقشه