BookingVila-logo

جستجوی پیشرفته

اجاره ویلا و سوئیت در نمک آبرود

[22 اقامتگاه]

تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10
کد: 1224
جزئیات قیمت
وسط هفته 370,000 تومان
آخر هفته 450,000 تومان
تعطیلات خاص 600,000 تومان
از شبی 600,000 تومان
نمک آبرود

ویلا تمیز دوخوابه دربست


حومه شهر
2 اتاق
از 4 تا 8 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23
کد: 1662
جزئیات قیمت
وسط هفته 600,000 تومان
آخر هفته 700,000 تومان
تعطیلات خاص 950,000 تومان
از شبی 600,000 تومان
نمک آبرود

ویلا دو خوابه شیک


جنگلی
2 اتاق
از 4 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16
کد: 3291
جزئیات قیمت
وسط هفته 850,000 تومان
آخر هفته 1,150,000 تومان
تعطیلات خاص 1,300,000 تومان
از شبی 2,000,000 تومان
نمک آبرود

ویلا استخردار ساحلی نمک آبرود


ساحلی
3 اتاق
از 4 تا 7 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9
کد: 881
جزئیات قیمت
وسط هفته 220,000 تومان
آخر هفته 250,000 تومان
تعطیلات خاص 400,000 تومان
از شبی 220,000 تومان
چالوس

سوئیت تک خوابه


شهری
1 اتاق
از 2 تا 4 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13
کد: 124
جزئیات قیمت
وسط هفته 750,000 تومان
آخر هفته 950,000 تومان
تعطیلات خاص 2,000,000 تومان
از شبی 780,000 تومان
نمک آبرود

سه خوابه جکوزی دار با بیلیارد


حومه شهر
3 اتاق
از 6 تا 10 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26تصویر 27
کد: 111
جزئیات قیمت
وسط هفته 667,000 تومان
آخر هفته 778,000 تومان
تعطیلات خاص 1,667,000 تومان
از شبی 780,000 تومان
نمک آبرود

ویلا باغ دوخوابه استخردار


ساحلی
2 اتاق
از 6 تا 11 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13
کد: 505
جزئیات قیمت
وسط هفته 1,200,000 تومان
آخر هفته 12,000,000 تومان
تعطیلات خاص 1,500,000 تومان
از شبی 1,200,000 تومان
نمک آبرود

ویلا جنگلی با استخر تابستانی


جنگلی
2 اتاق
از 8 تا 13 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23
کد: 670
جزئیات قیمت
وسط هفته 1,800,000 تومان
آخر هفته 2,200,000 تومان
تعطیلات خاص 3,000,000 تومان
از شبی 1,800,000 تومان
کلارآباد

ویلای چهارخوابه ی استخردار با ویوی جنگلی


جنگلی
4 اتاق
از 8 تا 10 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24
کد: 925
جزئیات قیمت
وسط هفته 1,500,000 تومان
آخر هفته 2,000,000 تومان
تعطیلات خاص 2,000,000 تومان
از شبی 1,500,000 تومان
نمک آبرود

ویلا دوبلکس داخل دهکده نمک ابرود


حومه شهر
4 اتاق
از 8 تا 8 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14
کد: 401
جزئیات قیمت
وسط هفته 880,000 تومان
آخر هفته 1,100,000 تومان
تعطیلات خاص 1,500,000 تومان
از شبی 880,000 تومان
چالوس

سوئیت دوخواب تمیز ساحلی


ساحلی
2 اتاق
از 4 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24
کد: 1544
جزئیات قیمت
وسط هفته 2,500,000 تومان
آخر هفته 2,500,000 تومان
تعطیلات خاص 2,500,000 تومان
از شبی 0 تومان
نمک آبرود

ویلا 4 خواب استخردار تریپلکس


شهری
4 اتاق
از 6 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7
کد: 2029
جزئیات قیمت
وسط هفته 500,000 تومان
آخر هفته 650,000 تومان
تعطیلات خاص 900,000 تومان
از شبی 500,000 تومان
نمک آبرود

سوئیت دوخوابه جنگلی طبقه دوم


جنگلی
2 اتاق
از 5 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7
کد: 2030
جزئیات قیمت
وسط هفته 500,000 تومان
آخر هفته 650,000 تومان
تعطیلات خاص 900,000 تومان
از شبی 500,000 تومان
نمک آبرود

سوئیت جنگلی طبقه اول


جنگلی
2 اتاق
از 5 تا 7 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17
کد: 2238
جزئیات قیمت
وسط هفته 550,000 تومان
آخر هفته 650,000 تومان
تعطیلات خاص 900,000 تومان
از شبی 0 تومان
نمک آبرود

ویلا دو خواب دربست


جنگلی
2 اتاق
از 4 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9
کد: 2832
جزئیات قیمت
وسط هفته 700,000 تومان
آخر هفته 900,000 تومان
تعطیلات خاص 1,800,000 تومان
از شبی 0 تومان
نمک آبرود

ویلا دو خواب دوبلکس دربست


شهری
2 اتاق
از 4 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26تصویر 27تصویر 28تصویر 29تصویر 30تصویر 31تصویر 32تصویر 33تصویر 34تصویر 35تصویر 36تصویر 37تصویر 38تصویر 39تصویر 40تصویر 41تصویر 42تصویر 43تصویر 44تصویر 45
کد: 3129
جزئیات قیمت
وسط هفته 3,800,000 تومان
آخر هفته 4,400,000 تومان
تعطیلات خاص 5,100,000 تومان
از شبی 3,800,000 تومان
نمک آبرود

ویلای تریپلکس شیک


شهری
4 اتاق
از 10 تا 15 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22
کد: 3518
جزئیات قیمت
وسط هفته 2,000,000 تومان
آخر هفته 2,500,000 تومان
تعطیلات خاص 3,000,000 تومان
از شبی 2,000,000 تومان
چالوس

ویلا استخردار نوساز


حومه شهر
3 اتاق
از 6 تا 10 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6
کد: 3873
جزئیات قیمت
وسط هفته 400,000 تومان
آخر هفته 800,000 تومان
تعطیلات خاص 1,000,000 تومان
از شبی 400,000 تومان
نمک آبرود

ويلا یک خوابه


ساحلی
1 اتاق
از 4 تا 4 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26تصویر 27تصویر 28تصویر 29
کد: 3851
جزئیات قیمت
وسط هفته 2,200,000 تومان
آخر هفته 2,500,000 تومان
تعطیلات خاص 3,500,000 تومان
از شبی 2,200,000 تومان
نمک آبرود

سه خوابه مستر استخردار


شهری
3 اتاق
از 6 تا 10 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22
کد: 3945
جزئیات قیمت
وسط هفته 1,600,000 تومان
آخر هفته 1,800,000 تومان
تعطیلات خاص 2,000,000 تومان
از شبی 1,600,000 تومان
نمک آبرود

ویلا استخردار


جنگلی
2 اتاق
از 5 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11
کد: 3968
جزئیات قیمت
وسط هفته 900,000 تومان
آخر هفته 1,400,000 تومان
تعطیلات خاص 2,000,000 تومان
از شبی 900,000 تومان
نمک آبرود

ویلا سه خواب یاس ۱۳


جنگلی
3 اتاق
از 5 تا 7 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11
کد: 3967
جزئیات قیمت
وسط هفته 800,000 تومان
آخر هفته 1,300,000 تومان
تعطیلات خاص 1,800,000 تومان
از شبی 800,000 تومان
نمک آبرود

ویلا سه خواب رز۲


جنگلی
3 اتاق
از 5 تا 7 نفر

ویلا و سوئیت در نمک آبرود را آنلاین رزرو کنید

اجاره اقامتگاه بومگردی در نمک آبرود اجاره ویلا و سوئیت در نمک آبرود اجاره ویلا و سوئیت دربستی در نمک آبرود اجاره مجتمع اقامتی در نمک آبرود اجاره ویلا و سوئیت شهری در نمک آبرود اجاره ویلا و سوئیت حومه ی شهر در نمک آبرود اجاره ویلا و سوئیت شهرکی در نمک آبرود اجاره ویلا و سوئیت استخردار در نمک آبرود
مشاهده روی نقشه