BookingVila-logo

جستجوی پیشرفته

اجاره ویلا و سوئیت در رامسر

[298 اقامتگاه]

تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7
کد: 1982
جزئیات قیمت
وسط هفته 300,000 تومان
آخر هفته 300,000 تومان
تعطیلات خاص 320,000 تومان
از شبی 320,000 تومان
رامسر

سوئیت یک خوابه طبقه دوم


شهری
1 اتاق
از 3 تا 4 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9
کد: 2095
جزئیات قیمت
وسط هفته 450,000 تومان
آخر هفته 550,000 تومان
تعطیلات خاص 600,000 تومان
از شبی 450,000 تومان
رامسر

ویلا جنگلی دو خوابه


جنگلی
2 اتاق
از 4 تا 7 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25
کد: 311
جزئیات قیمت
وسط هفته 1,999,000 تومان
آخر هفته 2,500,000 تومان
تعطیلات خاص 3,500,000 تومان
از شبی 899,000 تومان
رامسر

کلبه چوبی استخردار رامسر


جنگلی
2 اتاق
از 4 تا 4 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23
کد: 1872
جزئیات قیمت
وسط هفته 1,520,000 تومان
آخر هفته 1,520,000 تومان
تعطیلات خاص 1,520,000 تومان
از شبی 2,000,000 تومان
رامسر

واحد های VIP هالیدی پارک


جنگلی
2 اتاق
از 4 تا 4 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17
کد: 3098
جزئیات قیمت
وسط هفته 850,000 تومان
آخر هفته 1,000,000 تومان
تعطیلات خاص 1,500,000 تومان
از شبی 800,000 تومان
رامسر

ویلای رویایی در چابکسر


جنگلی
1 اتاق
از 2 تا 3 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26تصویر 27تصویر 28تصویر 29تصویر 30تصویر 31تصویر 32تصویر 33تصویر 34تصویر 35تصویر 36تصویر 37تصویر 38
کد: 3197
جزئیات قیمت
وسط هفته 2,800,000 تومان
آخر هفته 3,200,000 تومان
تعطیلات خاص 4,000,000 تومان
از شبی 2,200,000 تومان
رامسر

ویلا استخر دار با میزبیلیارد سه خوابه مستر


ساحلی
3 اتاق
از 3 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26تصویر 27
کد: 3387
جزئیات قیمت
وسط هفته 700,000 تومان
آخر هفته 800,000 تومان
تعطیلات خاص 950,000 تومان
از شبی 700,000 تومان
جواهرده

ویلای جنگلی با چشم انداز زیبا


جنگلی
2 اتاق
از 4 تا 4 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26تصویر 27تصویر 28تصویر 29تصویر 30تصویر 31تصویر 32تصویر 33
کد: 3508
جزئیات قیمت
وسط هفته 1,650,000 تومان
آخر هفته 2,250,000 تومان
تعطیلات خاص 3,350,000 تومان
از شبی 1,650,000 تومان
رامسر

ویلا باغ


جنگلی
3 اتاق
از 6 تا 8 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23
کد: 3585
جزئیات قیمت
وسط هفته 1,100,000 تومان
آخر هفته 1,300,000 تومان
تعطیلات خاص 1,400,000 تومان
از شبی 100,000 تومان
رامسر

ویلا سه خوابه دامون رامسر


شهری
3 اتاق
از 6 تا 8 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26
کد: 1148
جزئیات قیمت
وسط هفته 5,250,000 تومان
آخر هفته 5,250,000 تومان
تعطیلات خاص 6,000,000 تومان
از شبی 5,000,000 تومان
رامسر

کلبه استخردار لاکچری ال مازنو


ساحلی
2 اتاق
از 4 تا 5 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18
کد: 2911
جزئیات قیمت
وسط هفته 1,990,000 تومان
آخر هفته 2,290,000 تومان
تعطیلات خاص 2,490,000 تومان
از شبی 1,690,000 تومان
رامسر

ویلا استخردار رهام


جنگلی
2 اتاق
از 6 تا 8 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26تصویر 27تصویر 28تصویر 29تصویر 30تصویر 31تصویر 32تصویر 33تصویر 34تصویر 35تصویر 36تصویر 37تصویر 38تصویر 39تصویر 40تصویر 41تصویر 42تصویر 43تصویر 44تصویر 45
کد: 2983
جزئیات قیمت
وسط هفته 6,000,000 تومان
آخر هفته 6,700,000 تومان
تعطیلات خاص 7,800,000 تومان
از شبی 6,000,000 تومان
رامسر

ویلا چوبی استخردار با ویو دریا


ساحلی
2 اتاق
از 4 تا 5 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16
کد: 3131
جزئیات قیمت
وسط هفته 350,000 تومان
آخر هفته 400,000 تومان
تعطیلات خاص 500,000 تومان
از شبی 320,000 تومان
رامسر

ویلای گل شمعدونی


شهری
2 اتاق
از 4 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20
کد: 3504
جزئیات قیمت
وسط هفته 1,500,000 تومان
آخر هفته 2,000,000 تومان
تعطیلات خاص 3,000,000 تومان
از شبی 1,500,000 تومان
رامسر

ویلا کلیدی استخردار


حومه شهر
1 اتاق
از 4 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7
کد: 3529
جزئیات قیمت
وسط هفته 199,000 تومان
آخر هفته 230,000 تومان
تعطیلات خاص 310,000 تومان
از شبی 439,000 تومان
رامسر

ویلا جنگلی تراس دار طبقه دوم


جنگلی
2 اتاق
از 5 تا 7 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26تصویر 27
کد: 624
جزئیات قیمت
وسط هفته 2,500,000 تومان
آخر هفته 2,700,000 تومان
تعطیلات خاص 3,000,000 تومان
از شبی 2,500,000 تومان
رامسر

ویلا چهارخوابه با استخر و سونا


حومه شهر
4 اتاق
از 6 تا 12 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26تصویر 27تصویر 28تصویر 29تصویر 30تصویر 31تصویر 32تصویر 33
کد: 819
جزئیات قیمت
وسط هفته 4,000,000 تومان
آخر هفته 4,000,000 تومان
تعطیلات خاص 5,500,000 تومان
از شبی 4,000,000 تومان
رامسر

کلبه چوبی سوپر لوکس جکوزی دار


ساحلی
2 اتاق
از 4 تا 5 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26تصویر 27تصویر 28تصویر 29تصویر 30تصویر 31تصویر 32تصویر 33تصویر 34تصویر 35
کد: 874
جزئیات قیمت
وسط هفته 5,000,000 تومان
آخر هفته 5,000,000 تومان
تعطیلات خاص 6,500,000 تومان
از شبی 5,000,000 تومان
رامسر

ویلای استخردار جنگلی ال کاپیتانو


جنگلی
2 اتاق
از 4 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26تصویر 27تصویر 28تصویر 29تصویر 30
کد: 1131
جزئیات قیمت
وسط هفته 2,000,000 تومان
آخر هفته 2,500,000 تومان
تعطیلات خاص 3,500,000 تومان
از شبی 2,200,000 تومان
رامسر

ویلا لوکس استخردار نوساز


شهری
3 اتاق
از 4 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26تصویر 27تصویر 28تصویر 29تصویر 30تصویر 31
کد: 1168
جزئیات قیمت
وسط هفته 4,500,000 تومان
آخر هفته 5,000,000 تومان
تعطیلات خاص 6,500,000 تومان
از شبی 4,500,000 تومان
رامسر

ویلا استخردار جنگلی با چشم انداز عالی


جنگلی
2 اتاق
از 4 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23
کد: 1177
جزئیات قیمت
وسط هفته 450,000 تومان
آخر هفته 550,000 تومان
تعطیلات خاص 900,000 تومان
از شبی 500,000 تومان
رامسر

سوییت دو خوابه ساحلی


ساحلی
2 اتاق
از 5 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11
کد: 1627
جزئیات قیمت
وسط هفته 335,000 تومان
آخر هفته 335,000 تومان
تعطیلات خاص 425,000 تومان
از شبی 335,000 تومان
رامسر

سوئیت ساحلی تک خوابه


ساحلی
1 اتاق
از 2 تا 4 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21
کد: 1881
جزئیات قیمت
وسط هفته 1,280,000 تومان
آخر هفته 1,280,000 تومان
تعطیلات خاص 1,280,000 تومان
از شبی 1,600,000 تومان
رامسر

واحد های استاندارد هالیدی پارک


جنگلی
2 اتاق
از 4 تا 4 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26تصویر 27تصویر 28تصویر 29تصویر 30تصویر 31تصویر 32تصویر 33تصویر 34تصویر 35تصویر 36
کد: 1900
جزئیات قیمت
وسط هفته 2,300,000 تومان
آخر هفته 2,000,000 تومان
تعطیلات خاص 3,000,000 تومان
از شبی 2,300,000 تومان
رامسر

ویلا 4 خوابه بلوط دریایی


جنگلی
4 اتاق
از 8 تا 15 نفر

ویلا و سوئیت در رامسر را آنلاین رزرو کنید

اجاره اقامتگاه بومگردی در رامسر اجاره ویلا و سوئیت در رامسر اجاره ویلا و سوئیت دربستی در رامسر اجاره مجتمع اقامتی در رامسر اجاره ویلا و سوئیت شهری در رامسر اجاره ویلا و سوئیت حومه ی شهر در رامسر اجاره ویلا و سوئیت شهرکی در رامسر اجاره ویلا و سوئیت استخردار در رامسر
مشاهده روی نقشه