BookingVila-logo

جستجوی پیشرفته

اجاره ویلا و سوئیت حومه ی شهر در رامسر

[43 اقامتگاه]

تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26تصویر 27
کد: 624
جزئیات قیمت
وسط هفته 1,800,000 تومان
آخر هفته 2,200,000 تومان
تعطیلات خاص 2,500,000 تومان
از شبی 1,800,000 تومان
رامسر

ویلا چهارخوابه با استخر و سونا


حومه شهر
4 اتاق
از 4 تا 10 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22
کد: 1516
جزئیات قیمت
وسط هفته 4,000,000 تومان
آخر هفته 4,000,000 تومان
تعطیلات خاص 6,000,000 تومان
از شبی 4,500,000 تومان
رامسر

کلبه استخردار آبگرم کاج


حومه شهر
2 اتاق
از 4 تا 5 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11
کد: 3373
جزئیات قیمت
وسط هفته 290,000 تومان
آخر هفته 350,000 تومان
تعطیلات خاص 450,000 تومان
از شبی 290,000 تومان
رامسر

ویلای آرام


حومه شهر
2 اتاق
از 4 تا 12 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16
کد: 3785
جزئیات قیمت
وسط هفته 2,000,000 تومان
آخر هفته 2,700,000 تومان
تعطیلات خاص 3,500,000 تومان
از شبی 2,000,000 تومان
رامسر

ویلا ۳خوابه استخردار


حومه شهر
3 اتاق
از 4 تا 8 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21
کد: 3473
جزئیات قیمت
وسط هفته 400,000 تومان
آخر هفته 450,000 تومان
تعطیلات خاص 600,000 تومان
از شبی 400,000 تومان
رامسر

ویلاچوبی دربستی


حومه شهر
1 اتاق
از 2 تا 4 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16
کد: 2275
جزئیات قیمت
وسط هفته 2,800,000 تومان
آخر هفته 3,300,000 تومان
تعطیلات خاص 5,500,000 تومان
از شبی 0 تومان
رامسر

ویلا استخردار در محیطی دنج و آرام


حومه شهر
4 اتاق
از 8 تا 15 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8
کد: 1273
جزئیات قیمت
وسط هفته 270,000 تومان
آخر هفته 290,000 تومان
تعطیلات خاص 500,000 تومان
از شبی 290,000 تومان
رامسر

سوئیت زیبای دو خوابه در جاده جواهرده


حومه شهر
2 اتاق
از 6 تا 9 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22
کد: 817
جزئیات قیمت
وسط هفته 3,000,000 تومان
آخر هفته 3,500,000 تومان
تعطیلات خاص 5,000,000 تومان
از شبی 3,000,000 تومان
رامسر

استخردار آبگرم بهمراه بیلیارد


حومه شهر
3 اتاق
از 6 تا 8 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13
کد: 818
جزئیات قیمت
وسط هفته 2,250,000 تومان
آخر هفته 2,500,000 تومان
تعطیلات خاص 4,000,000 تومان
از شبی 0 تومان
رامسر

اجاره ویلا استخردار بهمراه جکوزی


حومه شهر
3 اتاق
از 6 تا 9 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26تصویر 27تصویر 28تصویر 29
کد: 899
جزئیات قیمت
وسط هفته 2,500,000 تومان
آخر هفته 3,000,000 تومان
تعطیلات خاص 5,000,000 تومان
از شبی 0 تومان
رامسر

دوبلکس استخردار با بیلیارد و فوتبال دستی


حومه شهر
2 اتاق
از 4 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15
کد: 932
جزئیات قیمت
وسط هفته 3,500,000 تومان
آخر هفته 3,500,000 تومان
تعطیلات خاص 5,000,000 تومان
از شبی 0 تومان
رامسر

ویلا استخردار آبگرم جنگلی


حومه شهر
3 اتاق
از 5 تا 7 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26تصویر 27تصویر 28تصویر 29تصویر 30تصویر 31
کد: 941
جزئیات قیمت
وسط هفته 10,000,000 تومان
آخر هفته 12,000,000 تومان
تعطیلات خاص 17,000,000 تومان
از شبی 10,000,000 تومان
رامسر

ویلا لاکچری استخردار آبگرم


حومه شهر
4 اتاق
از 8 تا 10 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14
کد: 944
جزئیات قیمت
وسط هفته 3,000,000 تومان
آخر هفته 3,300,000 تومان
تعطیلات خاص 5,500,000 تومان
از شبی 0 تومان
رامسر

ویلا استخردار بیلیاردی ایل میلی


حومه شهر
2 اتاق
از 4 تا 5 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26تصویر 27تصویر 28تصویر 29تصویر 30تصویر 31تصویر 32تصویر 33تصویر 34تصویر 35تصویر 36تصویر 37تصویر 38
کد: 987
جزئیات قیمت
وسط هفته 3,000,000 تومان
آخر هفته 3,500,000 تومان
تعطیلات خاص 6,000,000 تومان
از شبی 0 تومان
رامسر

ویلا استخردار با سالن بازی نزدیک ساحل


حومه شهر
4 اتاق
از 8 تا 16 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16
کد: 989
جزئیات قیمت
وسط هفته 1,250,000 تومان
آخر هفته 1,350,000 تومان
تعطیلات خاص 2,500,000 تومان
از شبی 0 تومان
رامسر

سوئیت استخردار مستقل


حومه شهر
2 اتاق
از 4 تا 5 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19
کد: 1141
جزئیات قیمت
وسط هفته 1,800,000 تومان
آخر هفته 2,000,000 تومان
تعطیلات خاص 3,500,000 تومان
از شبی 0 تومان
رامسر

ویلا استخردار


حومه شهر
2 اتاق
از 4 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23
کد: 1156
جزئیات قیمت
وسط هفته 2,250,000 تومان
آخر هفته 2,500,000 تومان
تعطیلات خاص 4,500,000 تومان
از شبی 0 تومان
رامسر

ویلا استخردار در مسیر جنگل دالیخانی


حومه شهر
2 اتاق
از 4 تا 7 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14
کد: 1200
جزئیات قیمت
وسط هفته 389,000 تومان
آخر هفته 500,000 تومان
تعطیلات خاص 900,000 تومان
از شبی 0 تومان
کتالم و سادات شهر

ویلا باغ تمیز روستایی


حومه شهر
2 اتاق
از 5 تا 7 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10
کد: 1275
جزئیات قیمت
وسط هفته 170,000 تومان
آخر هفته 190,000 تومان
تعطیلات خاص 270,000 تومان
از شبی 190,000 تومان
جواهرده

سوئیت یکخوابه در مسیر جواهرده


حومه شهر
1 اتاق
از 4 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26تصویر 27تصویر 28تصویر 29تصویر 30تصویر 31
کد: 1413
جزئیات قیمت
وسط هفته 5,000,000 تومان
آخر هفته 5,500,000 تومان
تعطیلات خاص 8,000,000 تومان
از شبی 0 تومان
رامسر

ویلا استخردار سرسبز


حومه شهر
4 اتاق
از 6 تا 8 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19
کد: 1453
جزئیات قیمت
وسط هفته 3,500,000 تومان
آخر هفته 3,500,000 تومان
تعطیلات خاص 5,500,000 تومان
از شبی 0 تومان
رامسر

ویلا باغ استخردار بهمراه جکوزی


حومه شهر
3 اتاق
از 6 تا 10 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8
کد: 1801
جزئیات قیمت
وسط هفته 350,000 تومان
آخر هفته 400,000 تومان
تعطیلات خاص 600,000 تومان
از شبی 350,000 تومان
رامسر

واحد ۲خوابه


حومه شهر
2 اتاق
از 6 تا 6 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26تصویر 27تصویر 28تصویر 29تصویر 30تصویر 31تصویر 32تصویر 33تصویر 34تصویر 35تصویر 36تصویر 37تصویر 38
کد: 1821
جزئیات قیمت
وسط هفته 4,500,000 تومان
آخر هفته 4,500,000 تومان
تعطیلات خاص 8,000,000 تومان
از شبی 4,500,000 تومان
رامسر

ویلا استخر روباز آبگرم لاکچری


حومه شهر
4 اتاق
از 8 تا 16 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26
کد: 1942
جزئیات قیمت
وسط هفته 1,670,000 تومان
آخر هفته 2,450,000 تومان
تعطیلات خاص 2,780,000 تومان
از شبی 1,670,000 تومان
رامسر

ویلا استخردار و جکوزی و سونا با بیلیارد


حومه شهر
3 اتاق
از 6 تا 8 نفر

ویلا و سوئیت حومه ی شهر در رامسر را آنلاین رزرو کنید

مشاهده روی نقشه