BookingVila-logo

جستجوی پیشرفته

رزرو اقامتگاه بومگردی

[106 اقامتگاه]
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5
کد: 3154
جزئیات قیمت
وسط هفته 74,000 تومان
آخر هفته 92,000 تومان
تعطیلات خاص 100,000 تومان
از شبی 74,000 تومان
همدان

اقامتگاه بومگردی شبستان همدان


حومه شهر
3 اتاق
از 1 تا 45 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13
کد: 3272
جزئیات قیمت
وسط هفته 400,000 تومان
آخر هفته 480,000 تومان
تعطیلات خاص 550,000 تومان
از شبی 400,000 تومان
گوراب زرمیخ

اقامتگاه بومگردی زرتلار


جنگلی
3 اتاق
از 1 تا 15 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4
کد: 3335
جزئیات قیمت
وسط هفته 60,000 تومان
آخر هفته 60,000 تومان
تعطیلات خاص 100,000 تومان
از شبی 60,000 تومان
تالش

اقامتگاه سید ناصر در سوباتان


جنگلی
4 اتاق
از 1 تا 45 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25
کد: 3404
جزئیات قیمت
وسط هفته 600,000 تومان
آخر هفته 800,000 تومان
تعطیلات خاص 1,200,000 تومان
از شبی 600,000 تومان
تالش

اقامتگاه بومگردی جنگلی


جنگلی
1 اتاق
از 1 تا 40 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16تصویر 17تصویر 18تصویر 19تصویر 20تصویر 21تصویر 22تصویر 23تصویر 24تصویر 25تصویر 26تصویر 27تصویر 28تصویر 29تصویر 30تصویر 31تصویر 32تصویر 33تصویر 34تصویر 35تصویر 36تصویر 37تصویر 38تصویر 39تصویر 40تصویر 41تصویر 42تصویر 43
کد: 3403
جزئیات قیمت
وسط هفته 750,000 تومان
آخر هفته 950,000 تومان
تعطیلات خاص 1,200,000 تومان
از شبی 750,000 تومان
تالش

اقامتگاه بومگردی اروو


جنگلی
4 اتاق
از 1 تا 25 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15تصویر 16
کد: 3402
جزئیات قیمت
وسط هفته 880,000 تومان
آخر هفته 980,000 تومان
تعطیلات خاص 1,100,000 تومان
از شبی 880,000 تومان
تالش

اقامتگاه در دل جنگل های هیرکانی


جنگلی
3 اتاق
از 8 تا 16 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6
کد: 3459
جزئیات قیمت
وسط هفته 650,000 تومان
آخر هفته 850,000 تومان
تعطیلات خاص 1,000,000 تومان
از شبی 650,000 تومان
بندر انزلی

ویلا با طراحی لنج


ساحلی
1 اتاق
از 3 تا 5 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8
کد: 3471
جزئیات قیمت
وسط هفته 50,000 تومان
آخر هفته 50,000 تومان
تعطیلات خاص 50,000 تومان
از شبی 0 تومان
بردسکن

اقامتگاه بومگردی سنتی کبودان


شهری
5 اتاق
از 1 تا 10 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12
کد: 3511
جزئیات قیمت
وسط هفته 150,000 تومان
آخر هفته 200,000 تومان
تعطیلات خاص 250,000 تومان
از شبی 150,000 تومان
آستارا

اقامتگاه بومگردی گوزل کندیمیز


حومه شهر
0 اتاق
از 3 تا 40 نفر
تصویر 0تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8تصویر 9تصویر 10تصویر 11تصویر 12تصویر 13تصویر 14تصویر 15
کد: 3555
جزئیات قیمت
وسط هفته 220,000 تومان
آخر هفته 280,000 تومان
تعطیلات خاص 350,000 تومان
از شبی 220,000 تومان
ماسال

اقامتگاه باغ سعدی


جنگلی
1 اتاق
از 4 تا 7 نفر
مشاهده روی نقشه